2017-12-04 Klára Mercz

Központi Munkacsoport workshop 2017. november 17-18.

A Menedzsment és Controlling Egyesület Központi Munkacsoportja a Telekom Hotel balatonkenesei konferenciaközpontjában tartotta meg 2017. évi őszi workshopját „A moderációs alapelvek és eszköztár a controllerek gyakorlatában. A vállalati értekezleti kultúra és hatékonyság fejlesztése” tárgyában.

A workshopra meghívott előadóként a Demmler & Tóth Kft. képviselői, Tóth Tamás Gábor ügyvezető és Calum Dunderdale tréner koordinálta a 2 napos szakmai tréninget.

A péntek délutáni megérkezést és örömteli üdvözléseket követően a jelenlévők beszámoltak az elmúlt időszak személyes és munkát érintő eseményeiről, majd a Központi munkacsoport vezetője, Nemesdy Ervin ismertette az Egyesületben történteket, felvázolva a jövőbeli elképzeléseket is a tárgykörök és szakmai keretek kiterjesztésével, valamint a létszám jövőbeli bővítésével összefüggésben.

Tóth Tamás ügyvezető 2017. november 17-én 17 órakor megnyitotta a workshopot és ismertette a következő 2 nap témáját és célját. Az IFUA Horváth és Partners Kft.-vel történő korábbi sikeres együttműködés folyományaként az MCE vezetése felkérte a szakértő társaságot, hogy a moderációs alapelvek, a kommunikáció, az értekezletek szervezése és vezetése témakörében tartson tréninget a résztvevőknek, mely sikeresen hasznosítható az érdeklődők számára a mindennapi munka során.

A program a moderációs alapelvek témáinak bemutatásával kezdődött. A moderáció 5 fős létszám feletti szükségletének fontosságát kiemelve a tréner ismertette a fő célokat és az előkészítés menetét, így szó volt a résztvevői körről, a témalistáról, a forgatókönyvről, a szervezés lépéseiről. Habár sokan vagyunk, akik naponta akár több értekezletet is szervezünk és bonyolítunk le, mindannyiunk számára érdekes újdonságok és apróságnak tűnő, de nem elhanyagolható szakmai tippek és odafigyelést igénylő momentumok hangzottak el.

Részleteiben is bemutatásra kerültek az alkotói technikák közül az információcsere, az ötletgyűjtés, a döntéshozatal és az alkotás folyamata. A kétórás intenzív elméleti felkészítést követően a következő napi csoportmunka előkészületeit megkezdve a korábban ismertetett brainstorming technika segítségével saját egyesületi témák összegyűjtése kezdődött. A résztvevők mindegyike egy maximum 3 szóból álló kifejezést vagy mondatot jelezve ötleteket gyűjtött a másnapi témafeldolgozásokhoz, melyekből a „hasznosság” és „megvalósíthatóság” dimenzióiban értékelve a tagok súlyozásos szavazással kiválasztották a legvonzóbb egyesületi témákat.

A következő nap előkészületeinek megtétele után, egy finom vacsorát követően kellemes közös beszélgetéssel és borozással zárta a csapat a napot.

Másnap szombat délelőtt 8.30-tól megkezdődött az előző nap már előkészített témák feldolgozása. A résztvevők feladata 4-5 fős csapatokba rendeződve az volt, hogy egy 1 órás értekezletet moderáljanak az előző nap megismert technikák segítségével.

Az 1. számú csapat tagjaként a hatékony értekezlet kiskátéjának összeállítása céljából tartott értekezletet Éva, Gabriella, Kati, Laci és Lajos. A moderátorok az értekezletek pozitív és negatív tapasztalatait gyűjtötték össze egy megbeszélés keretében, melynek eredményeképpen egy 7 pontból álló gyűjtemény született. Anita, Tibor, Zsolt és Robi részvételével a 2-es számú csapat a területi munkacsoportok számának és megnevezésének meghatározása céljából tartott értekezletet. Az első két értekezletet egy rövid finom ebéd követte.

A közös ebédet követően a workshop szervezés módszertanának meghatározása céllal moderált egy megbeszélést a Marcsi, Ervin, Tibor és Lajos alkotta 3. munkacsoport. Végül, de nem utolsósorban a 4. számú csapat Mara, Petra, Andreas és Tamás közreműködésével az egyesületi létszámnövekedés témáját dolgozta fel akképpen, hogy ne csak a taglétszám növekedése, hanem a minőségi összetétel is előtérbe kerüljön. Az első 3 csoport a brainstorming technikát alkalmazva hatékony és eredményes értekezletet vezényelt le, míg a 4. csoport – előrevetítve egy fontos, a közeljövőben megoldandó Egyesületet érintő témát – hasznos információcserét vezényelt le és véleménymegosztásokat moderált az egyesületi tagok között.

A jó hangulatú tartalmas munka végén Nemesdy Ervin zárásképpen értékelte az őszi workshopot.

A tagok kijelölték a jövő évi workshopok időpontjait:

2018. április 13-14. Karriermanagement, Siker-M – Andreas Kovacs

2018. november 23-24. Csoportdinamika, folyamatszemlélet, intervenciós technikák – Tóth Tamás Gábor

A beszámolót készítette: dr. Bajor Petra